Terapia wisceralna

Terapia wisceralna jest metodą leczenia holistycznego skupiającą się na połączeniach pomiędzy układem mięśniowo – szkieletowym a narządami wewnętrznymi.
Wzajemne oddziaływania mięśniowo – szkieletowe bezpośrednio determinują położenie narządów w ciele, i odwrotnie, organy wewnętrzne mają silny wpływ na stan zdrowia kręgosłupa, miednicy, żeber, obręczy barkowej, mięśni i powięzi.

Techniki wisceralne są zabiegami manualnymi mającymi na celu likwidacje dysfunkcji w obrębie organów wewnętrznych. Techniki te można podzielić na bezpośrednie – polegające na mobilizacji danego narządu wewnętrznego oraz techniki pośrednie mające na celu naukę wyczuwania niewłaściwych napięć i restrykcji w obrębie powięzi poszczególnych narządów trzewnych.

Poprzez pracę na narządach wewnętrznych odzyskujemy prawidłową ruchomość, elastyczność i napięcie tkanek wokół danego narządu, a tym samym powodujemy lepsze jego ukrwienie oraz uzyskujemy poprawę ruchomości względem innych narządów.

Organy łączy ze sobą tkanka łączna, natomiast jej zgrubienia tworzą dla organów system zawieszenia – te zgrubienia nazywamy krezkami, sieciami i więzadłami. Struktury te ograniczają i warunkują ruch narządów wewnętrznych. W przypadku blizn pooperacyjnych jest to najlepsza forma pracy jaką można wykonać by odzyskać funkcję i mobilność danego narządu.

Terapia i praca polega na odnalezieniu dysfunkcji ruchomości oraz jej korygowania za pomocą technik przywracających ruchomość.